Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 08.06.1663 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 08.06.1663 r.

Autor/Wystawca: Palutius Palutinus Albertonius, protonotariusz apostolski ...

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Palatius Palatinus Albertonius, protonotariusz apostolski... ogłasza wyrok, który ferował Bulgarinus de Bulgarinis, sędzia i komisarz w sprawie między Janem Zapolskim, opatem cystersów w Lądzie, oraz opatami i zakonnikami cystersów w Oliwie i Pelplinie z jednej, a oficjałem gdańskim, Wawrzyńcem Ludwikiem "de Berseusk" z drugiej strony, a ustalający, że: 1) wymienieni opaci i klasztory podlegają bezpośrednio sądownictwu stolicy apostolskiej tj. Bulgarina; 2) oficjał Wawrzyniec nie ma prawa stwierdzania ilości zakonników i nakładania na nich opłat; 3) w razie wakansu opata zakonnicy sami administrują dobrami i przewodniczą w elekcji opata

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawna sygnatura: Og. Duch. A. 22.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1454 13/OR01T01