Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 1259 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1259 r.

Autor/Wystawca: Bolesław Pobożny, książę wielkopolski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Bolesław Pobożny, książę wielkopolski zaświadcza, że Bozata i Nazel, synowie zmarłego kasztelana międzyrzeckiego, Jana, klasztorowi cystersów w Dobryługu ofiarowali całą Dąbrowę, należącą do [dziedziny, zwanej] Mascowe. Ze swej strony książę dozwala klasztorowi w Dąbrowie tej na dowolnym prawie lokowąc wsie niemieckie, z tym że całe sądownictwo przysługiwać ma klasztorowi

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć.

Uwagi:

Dawne sygnatury: 3 tio; 311; A. 3.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1454 16/OR01