Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodzisk Wielkopolski (Najśw. Imię Jezus), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 27.09.1714 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:35 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:35 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 27.09.1714 r.

Autor/Wystawca: ...gniewski, ... klasztoru franciszkanów w Grodzisku

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Miejsce wystawienia/wydania: Grodzisk

Język: łacina

Zawartość kolekcji: ...gniewski, ... klasztoru franciszkanów w Grodzisku, przyjmuje jako członka do konfraterni tegoż klasztoru Józefa Bernarda Gurowskiego, opata cystersów w Bledzewie, sekretarza królewskiego

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Pers. A. 80; XIV/3.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1454 84/OR01