Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 28.04.1376 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:35 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:35 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 28.04.1376 r.

Autor/Wystawca: Jan, opat w Mironicach (Coeli loci=Himmelstadt); Libusz, dziekan w Myśliborzu; Mikołaj, rektor kościoła w Nowym Gorzowie nad Wartą; Pusch Mikołaj, wikariusz kościoła św. Jerzego w Poznaniu

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Miejsce wystawienia/wydania: Gorzów Wielkopolski

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Jan, opat w Mironicach (Coeli loci=Himmelstadt), Libusz, dziekan w Myśliborzu, Mikołaj, rektor kościoła w Nowym Gorzowie nad Wartą i Mikołaj Pusch, wikariusz kościoła św. Jerzego w Poznaniu (?), jako arbitrzy w zatargu opata Mikołaja i klasztoru w Zemsku z władzami miejskimi Gorzowa nad Wartą, oznajmiają, że w zamian za należne klasztorowi w Zemsku i zaległe przez 4 lata 100 grzywien denarów, mieszkańcy wsi klasztornych Sokola Dąbrowa (Falkenwalde) i Bledzew będą wolni od opłat celnych (za towary i od zwierząt) należnych miastu Gorzów przez cztery lata. W ten sposób zostaną zrekompensowane klasztorowi w Zemsku wyrządzone krzywdy

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawna sygnatura: B.4.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1454 108/C02