Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Lądzie, 06.02.1506 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:35 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:35 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 06.02.1506 r.

Autor/Wystawca: Henryk, opat klasztoru cystersów w Lądzie

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Lądzie

Miejsce wystawienia/wydania: Ląd

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Henryk, opat klasztoru cystersów w Lądzie daje Godziszewo razem ze wsiami Kłodawa, Trampko i Mała Wieś w dożywotnią dzierżawę bratu Janowi Engelbertowi, który gotów jest zapłacić 210 grzywien długu, należnego klasztorowi

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Jedna z dwóch pieczęci zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Staatsarchiv Danzig; Abt. 405, nr 22; No:13; J; Num 6to; A. 15.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1455 15/OR01