Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Lądzie, 13.11.1726 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:35 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:35 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 13.11.1726 r.

Autor/Wystawca: Wincenty (Santunus), arcybiskup trapezuncki, nuncjusz apostolski w Polsce i Litwie

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Lądzie

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Wincenty (Santunus), arcybiskup trapezuncki, nuncjusz apostolski w Polsce i Litwie transumując akt zrzeczenia się się przez opata Mikołaja Antoniego Łukomskiego w Ladzie 1726.11.02 wsi Skorzęcin, Sokołowo i Makownica na rzecz konwentu tamże oraz akt przejęcia tych dóbr przez przeora cystersów w Lądzie Stanisława Kurskiego w 1726.11.12, na warunkach określonych bullą papieską w formie "breve" z 1726.01.18

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć: Wincenty, nuncjusz.

Uwagi:

Dawna sygnatura: A. 17.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1455 17/OR02