Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Obra (św. Jakub ap. (Większy)), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Obrze, 06.01.1667 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:36 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:36 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 06.01.1667 r.

Autor/Wystawca: Miaskowski Stanisław Kazimierz, opat klasztoru cystersów w Obrze

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Obrze

Miejsce wystawienia/wydania: Paradyż

Język: niemiecki

Zawartość kolekcji: Stanisław Kazimierz Miaskowski, opat klasztoru cystersów w Obrze, subdelegat-komisarz na Wielkopolskę i sekretarz królewski, poruszając sprawę wsi Kuzmin (Kozmin), należącej do uposażenia opata, przepisuje akt z 16...05.09 w Paradyżu wydany, którym opat cystersów w Paradyżu, Dawid Domaracki, podział pracy i dochodów zwłaszcza z Koźmina podaje, a Miaskowski zatwierdza w całości

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęcie nie zachowane.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Koźmin (Międzyrzecz); A. 1; XV/5.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1457 9/OR01