Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Obra (św. Jakub ap. (Większy)), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Obrze, 19.01.1672 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:36 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:36 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 19.01.1672 r.

Autor/Wystawca: Miaskowski Stanisław Kazimierz, opat klasztoru cystersów w Obrze

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Obrze

Miejsce wystawienia/wydania: Obra

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Stanisław Miaskowski, opat klasztoru cystersów w Obrze w uznaniu zasług, nadaje poddanemu Andrzejowi Andrychowskiemu, jego żonie i dzieciom, dom z ogrodem i rolą we wsi Obra w dożywocie

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęcie nie zachowane.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Dep. PTPN; A. 3.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1457 10/OR01