Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Obra (św. Jakub ap. (Większy)), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Obrze, 11.11.1776 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:36 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:36 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 11.11.1776 r.

Autor/Wystawca: Gurowski Melchior, opat klasztoru cystersów w Obrze

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Obrze

Miejsce wystawienia/wydania: rezydencja opata oberskiego

Język: polski

Zawartość kolekcji: Melchior Gurowski, opat klasztoru cystersów w Obrze oznajmia, że wraz z całym konwentem oberskim potwierdza Józefowi Nowackiemu, mielcarzowi klasztornemu, prawo do wybudowanego przezeń domostwa z zabudowaniami gospodarczymi na gruncie klasztornym oraz łąki na Ostrowie, za co winien płacić klasztorowi czynszu 10 złotych polskich rocznie i odprawić 3 dni robocizny. Z łaki zaś winien płacić 18 złotych poslkich

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Dwie pieczęcie; 2. podpis: Fr. Melchior Gurowski, opat oberski manu propria; 3. podpisy 10 braci cystersów w Obrze.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Dep PTPN; B. 11; IV/10.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1457 44/Or01