Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Gościkowo (Paradyż) (Wniebowzięcia NMP, św. Marcina), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Obrze, 12.03.1811 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:36 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:36 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 12.03.1811 r.

Autor/Wystawca: Bartłomiej Antoni Nałęcz Baczyński, biskup „Hetaloniensis”, opat klasztoru cystersów w Lądzie

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Obrze

Miejsce wystawienia/wydania: Ląd

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Bartłomiej Antoni Nałęcz Baczyński, biskup „Hetaloniensis”, opat klasztoru cystersów w Lądzie awansuje i poleca brata Wawrzyńca Wojciecha Kostrzyńkiego profesa zakonu cystersów w Paradyżu, przysposobionego egzaminami, do prowadzenia wszystkich ceremonii i uroczystości kościelnych jako subdiakon

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć i podpisy.

Uwagi:

Dawna sygnatura: 38.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1458 14/OR01