Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Przemęt (NMP, św. Jan Chrzciciel), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Przemęcie, 15.10.1312 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:36 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:36 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 15.10.1312 r.

Autor/Wystawca: Henryk, książę Śląska, pan Głogowa i Poznania

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Przemęcie

Miejsce wystawienia/wydania: Lgiń

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Henryk, książę Śląska, pan Głogowa i Poznania, zaświadcza, że Eustachius wraz ze swoim bratem przekazują klasztorowi cystersów w Przemęcie pięć miejscowości położonych nad rzeką Górską

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: 317; VII H; 93; 18; Kl. Priment A. 4. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1459 4/OR01