Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Wieleń (św. Michała Archanioła, Wniebowzięcia NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Przemęcie, 04.12.1336 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:36 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:36 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.12.1336 r.

Autor/Wystawca: Jan, książę Śląska i pan Głogowa

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Przemęcie

Miejsce wystawienia/wydania: in Prsedemost

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Jan, książę Śląska i pan Głogowa po przyjęciu rezygnacji i zrzeczeniu się wszelkich praw do Sworzenia (Swos) przez Jana "de Goltperch" altarzystę kościoła w Głogowie jako testamenternego spadkobiercę zapisu Elżbiety wdowy po Ottonie "de Limpach" i jej synów Mikołaja i Ottona, nadaje tenże Swarzeń wraz z wszelkimi przynależnościami do niego klasztorowi i konwentowi w Wieleniu (Lacus Sancte Marie) w osobie Mikołaja opata tegoż klasztoru reguły cysterskiej. Nadto umacnia i zabezpiecza stan posiadania tych dóbr w rozmiarach jakie obecnie posiadają

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Wymienieni świadkowie: Schypco Grellen; Piotr de Swenkenvelt; Otto de Malticz - rycerz; Jan Unruc; Henrykon de Palow; Jacob de Valkenhein; Piotr, protonotariusz nasz; wielu innych.

Uwagi:

Dawna sygnatura: A. 5. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1459 5/TR02