Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Wągrowiec (Łekno) (Wniebowzięcie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Wągrowcu, 15.03.1216 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 15.03.1216 r.

Autor/Wystawca: Władysław Odonic, książę polski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Wągrowcu

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Władysław (Odonic), książę polski, potwierdza cystersom w Łeknie uwolnienie ich dóbr od powinności i podatków: podwodowego, stróży, podwód, od obowiązku wyjazdów, od budowy i naprawy mostów i zamku oraz od podatków ściąganych przez kasztelanów i sędziów. Ponadto zatwierdza im nadanie jeziora Chocziemscko

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Wymienieni świadkowie: Dobrogost, palatyn poznański, ... kasztelan gnieźnieński; Tomasz, kasztelan de Wielun; Krystian; Mikołaj, kanonik gnieźnieński, ... haeredes coenobii supradicti; inni.

Uwagi:

Dawna sygnatura: XIII/11. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1460 4/TR05