Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Wągrowiec (Łekno) (Wniebowzięcie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Wągrowcu, 03.12.1676 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 03.12.1676 r.

Autor/Wystawca: Gniński Chryzostom Benedykt, opat; Jankowski Kazimierz Wojciech, przeor wraz z innymi braćmi i całym konwentem klasztoru cystersów w Łeknie

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Wągrowcu

Miejsce wystawienia/wydania: Wągrowiec

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Chryzostom Benedykt Gniński, opat, Kazimierz Wojciech Jankowski, przeor wraz z innymi braćmi i całym konwentem klasztoru cystersów w Łeknie nadają Janowi Langhansowi („Langhans”) otrzymawszy od niego za cenę okupną 500 zł wieś opacką Sarbka, w której osadzić ma 5 gburów niemieckich, każdego na 1 włóce chełmińskiej, przeznaczając poza tym dla niego samego jako sołtysa 2 włóki, a dla karczmarza 1 włókę. Zarazem wystawcy ustalają prawa i obowiązki (czynsze w gotówce i naturaliach, podwody, robocizny, wolniznę 3-letnią) zarówno sołtysa jaki przyszłych osadników

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Dwie pieczęcie.

Uwagi:

Oprócz języka głównego także polski. Dawna sygnatura: Łekno A. 11. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1460 8/OR01