Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Wągrowiec (Łekno) (Wniebowzięcie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Wągrowcu, 02.04.1536 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 02.04.1536 r.

Autor/Wystawca: Jakub, opat klasztoru cystersów w Wągrowcu wraz z całym konwentem

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Wągrowcu

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Jakub, opat klasztoru cystersów w Wągrowcu wraz z całym konwentem sprzedaje młynarzowi Mikołajowi za sumę 17 grzywien młyn przy grobli Durowieckiej. Określono należne klasztorowi dochody w mlewie, słodach, świniach, połowu ryb, wolność od robocizn na rzecz klasztoru

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć: Krzywicki, notariusz.

Uwagi:

Dawne sygnatury: m. Wągrowiec 38; I. 9. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1460 14/C01