Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Wągrowiec (Łekno) (Wniebowzięcie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Wągrowcu, 12.12.1636 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 12.12.1636 r.

Autor/Wystawca: Władysław IV, król Polski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Wągrowcu

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Władysław IV, król Polski ... potwierdza i transumuje przedstawiony przez opata wągrowieckiego Wojciech Samuela Chrzanowskiego podział dóbr klasztornych na opackie i konwentualne dokonany w klasztorze wągrowieckim 7 X 1639

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawna sygnatura: I 17. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1460 22/TR02