Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Wągrowiec (Łekno) (Wniebowzięcie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Wągrowcu

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Autor/Wystawca: Komisarz Wielko- i Małopolski, Prus i Litwy oraz wizytator generalny klasztoru cystersów

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Wągrowcu

Miejsce wystawienia/wydania: Wągrowiec

Język: polski

Zawartość kolekcji: Komisarz Wielko- i Małopolski, Prus i Litwy oraz wizytator generalny klasztoru cystersów nadaje w dzierżawę sławetnemu Janowi Szmittowi i małżonce jego Mariannie wieś Sienno-Jankowa w woj. kaliskim leżącą, dodając do tej dzierżawy łąkę położoną za miastem Wągrowcem. Dzierżawa jest dziedziczna do pierwszego pokolenia w zamian za opłatę 1200 tynfów czynszu rocznego klasztorowi, z obowiązkiem płacenia wszelkich ciężarów państwowych i utrzymania w należytym stanie majątku. Dzierżawca ma prawo korzystania z młyna straszewskiego

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Rok wystawienia: 174(.).05.26. Dawna sygnatura: R. 10. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1460 24/TR02