Akt / Dokument / Rękopis:
Cysterki, Ołobok (św. Jana Ewangelisty), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku, 12.05.1295 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 12.05.1295 r.

Autor/Wystawca: Przemysł II, książę wielkopolski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku

Miejsce wystawienia/wydania: pod Kaliszem

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Przemysł II, książę wielkopolski, zatwierdza darowiznę wsi Zajączkowo (‘Sagenckouo’) przez komesa Stojgniewa, kasztelana rudzkiego, na rzecz opatki Częstobrony i jej klasztoru w Ołoboku wraz z wszelkimi uwolnieniami, jakie Stojgniew dla wsi tej uzyskał, gdy ją otrzymał od Bolesława (Pobożnego), księcia wielkopolskiego

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć.

Uwagi:

Dawna sygnatura: A. 4. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1461 5/OR01