Akt / Dokument / Rękopis:
Cysterki, Ołobok (św. Jana Ewangelisty), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku, 1238 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1238 r.

Autor/Wystawca: Viola, księżniczka kaliska i rudzka wraz z synem Władysławem kasztelanem krakowskim

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku

Miejsce wystawienia/wydania: Bobrowniki

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Viola, księżniczka kaliska i rudzka, wraz z synem Władysławem kasztelanem krakowskim, zezwalają lokować wsie Łubnica i Konarzew na prawie średzkim

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Wymienieni świadkowie: Potrej – palatyn kaliski; Andrzej – kasztelan kaliski; Bronisz – kasztelan rudzki; cześnik Mirosław; łowczy Lutogneusz; marszałek Szymon; Marek stolnik; sędzia Włost; Rupert kasztelan cieszyński ze Śląska; Stefan – kasztelan „de Zlemech”; Cassata – stolnik, proboszcz św. Wawrzyńca we Wrocławiu (de Wraclavia); Piotr Wirherta, proboszcz w Staniątkach; inni.

Uwagi:

Dawna sygnatura: A. 9. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1461 16/TR08