Akt / Dokument / Rękopis:
Cysterki, Owińska (św. Jan Chrzciciel), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku, 1298 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1298 r.

Autor/Wystawca: Władysław, książę królestwa polskiego, Kujaw, Sieradza i Pomorza

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Władysław, książę królestwa polskiego (Regni Polonie), Kujaw, Sieradza i Pomorza w obecności baronów na prośbę Dobroski, ksieni klasztoru cysterek owińskich, potwierdza i transumuje przedstawiony dokument księcia Przemysława z 26 IV 1252 wspólnie z bratem Bolesławem nadającego przez Gertrudę, ksienię trzebnicką, córkę Henryka, klasztorowi cysterek Owińska i inne posiadłości, uposażenia i wolności

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęcie nie zachowane. Wymienieni świadkowie: dominus Andreas – posnaniensis episcopus; Petricone – palatinus posnaniensis; Nicolaus – palatinus kalisiensis; Broniasius – palatinus cujaviensis; Sandiuogius –castellanus poznaniensis; Kelczone – castellanus gneznensis; Boguslaus – iudex gneznensis; Jacobus – cancellarius domini poznaniensis episcopi; inni liczni.

Uwagi:

Dawne sygnatury: No 9; 4; N. 4; III/3. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1462 3/OR01