Akt / Dokument / Rękopis:
Cysterki, Owińska (św. Jan Chrzciciel), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku, 16.02.1353 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 16.02.1353 r.

Autor/Wystawca: Kazimierz, król Polski, Krakowa, Sandomierza, Sieradza, Łęczycy, Kujaw i Pomorza

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Kazimierz, król Polski, Krakowa, Sandomierza, Sieradza, Łęczycy, Kujaw i Pomorza, oznajmia, że dla zbawienia dusz rodziców i własnej, nadaje klasztorowi cysterek w Owińskach wsie Skorzęcin (Kurzancino)i Barcinek (Barkczino) z wszelkimi dochodami, przynależnościami i użytkami, z jakimi je posiadał

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Uszkodzona pieczęć; 2. wymienieni świadkowie: Jarosław – arcybiskup gnieźnieński; Albert – biskup poznański; Mikołaj – palatyn kaliski; Przecław – kasztelan poznański; Sędziwój – nakielski i Wincenty – śremski kasztelanowie; datum per Floriani manus, cancellarii nostri.

Uwagi:

Dawne sygnatury: N. 7; 7; 10; No 7; III/6. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1462 6/OR01