Akt / Dokument / Rękopis:
Cysterki, Trzebnica, Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku, 26.04.1252 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 26.04.1252 r.

Autor/Wystawca: Przemysł (I) wraz z bratem swym Bolesławem (Pobożnym)

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku

Miejsce wystawienia/wydania: Gniezno

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Przemysł (I) wraz z bratem swym Bolesławem (Pobożnym) nadają poprzez Gertrudę, córkę księcia Henryka i ksienię klasztoru cysterek w Trzebnicy, siostrom zgromadzenia cysterskiego posiadłość Owińska wraz z Bolechowem, Radojewem Marszewicami i Wierzenicą oraz inne jeszcze posiadłości w celu założenia tam klasztoru cysterskiego; mieszkańców tych wsi uwalnia od ciężarów i sądownictwa książęcego; świadkami: Bogufał – biskup poznański, Bogufał – kanclerz nasze, pan Izajasz (Isaya), kanclerz kaliski, pan Marcin proboszcz santocki, a także szlachetni i komesi: Bogumił – palatyn, Domarad – nasz sędzia, Przedpełko – kasztelan poznański, Dzierżykraj – kasztelan gnieźnieński, Herkembold – kasztelan kaliski, Jarost – kasztelan rudzki, Przecław – kasztelan biechowski, Boguta – kasztelan drezdeński (Drzeński), Gerward – kasztelan śremski, Bogusza – palatyn kujawski, Bozata – stolnik gnieźnieński, Bogusza – podkomorzy nasz, Henryk – prokurator nasz, Dechwig, Gerwig, Mirost, Piotr, Paweł, Michał, Mikołaj, Tomasz, Piotr, Ambroży – nasi kapelani i wielu innych

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawna sygnatura: A. 2. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1462 13/TR03