Akt / Dokument / Rękopis:
Cysterki, Owińska (św. Jan Chrzciciel), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku, 30.04.1793 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:37 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 30.04.1793 r.

Autor/Wystawca: Gurowska Brygida Melchiora, ksieni owińska, wraz z całym konwntem owińskim

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku

Miejsce wystawienia/wydania: Owińska

Język: polski

Zawartość kolekcji: Brygida Melchiora Gurowska, ksieni owińska, wraz z całym konwntem owińskim, przedstawiają warunki na jakich pozwolono Andrzejowi Worlińskiemu w 30 IX 1782 wybudować i dzierżyć młyn we wsi Trzuskotowie, a następnie w 24 XI 1791 z upoważnienia tegoż zakonu i ksieni ksiądz pleban owiński Henryk Borowski uzgodnił wysokość czynszu z tego młyna na 156 zł polskich rocznie i określił granice ról należących do młyna. Tenże młyn przekazuje obecnie Małgoszowi Okupnemu, który go kupił za sumę 6000 złp pod wspomnianego Andrzeja Worlińskiego na takich samych warunkach

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć klasztoru; 2. podpis: Gurowska Melchiora, ksieni; Malczewska Kazimiera, przeorysza; 3. podpis: Zarembianka Ludwika – przeorysza; 4. podpis: Drzewiecka Alojza podprzeorysza; 5. podpis: Korytowska Józefa; 6. podpis: Olecka Ludgarda; 7. podpis: Sutkowska Aleksandra; 8. podpis: Malczewska Kazimiera; 9. podpis: Trąbczyńska Stefania; 10. podpis: Daleszyńska Bernarda.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Nr 17; III/18. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1462 21/OR01