Akt / Dokument / Rękopis:
Cysterki, Owińska (św. Jan Chrzciciel), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku, 1298 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:38 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:38 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1298 r.

Autor/Wystawca: Władysław, książę królestwa polskiego, Kujaw, Sieradza i Pomorza

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Władysław, książę królestwa polskiego, Kujaw, Sieradza i Pomorza w obecności baronów na prośbę Dobroski, ksieni klasztoru cysterek owińskich, potwierdza i transumuje przedstawiony dokument księcia Przemysława z 26 IV 1252, którym nadaje klasztorowi cysterek Owińska i inne posiadłości oraz zwalnia mieszkańców tych wsi od ciężarów prawa książęcego i spod sądownictwa urzędników książęcych

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Wymienieni świadkowie: Andrzej, biskup poznański; Petriko, palatyn poznański; Mikołaj palatyn kaliski; Bronisz, palatyn kujawski; Sędziwój, kasztelan poznański; Kelko, kasztelan gnieźnieński; Bogusz, sędzia gnieźnieński; Jakub, kanclerz biskupa poznańskiego; inni.

Uwagi:

Dawna sygnatura: A. 3. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1462 25/TR08