Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Kościan (św. Mikołaj), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów w Kościanie, 23.11.1551 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:38 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:38 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 23.11.1551 r.

Autor/Wystawca: Zygmunt August, król Polski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów w Kościanie

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Zygmunt August, król Polski ... oznajmia biskupowi poznańskiemu Benedyktowi Izbieńskiemu i wojewodzie poznańskiemu Januszowi Lathalskiemu, że przyznaje klasztorowi dominikanów w Kościanie dawne prawa do kloaki, usytuowanej poza murami miasta, które według relacji ojca Izajasza, prowincjała dominikanów, kwestionowało miasto Kościan

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Podpis: Commissio Sacrae Rgiae Majestatis propria. Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawna sygnatura: Dep. PTPN 65 VII/3. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1463 1/OR01