Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Wronki (Zwiastowanie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów we Wronkach, 28.02.1463 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:38 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:38 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 28.02.1463 r.

Autor/Wystawca: Piotr z Szamotuł, kasztelan poznański i starosta generalny Wielkopolski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów we Wronkach

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Piotr z Szamotuł, kasztelan poznański i starosta generalny Wielkopolski oznajmia, że szlach. Katarzyna, żona Sędziwoja Noszalskiego, zapisała 2 grzywny dochodu z połowy wsi Białcz w powiecie poznańskim, który to dochód po jej śmierci w wysokości 4 grzywien będzie płatny corocznie na św. Marcina klasztorowi Panny Marii (dominikanom) we Wronkach

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawna sygnatura: A. 3. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1466 3/TR02