Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Wronki (Zwiastowanie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów we Wronkach, 18.06.1493 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:38 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:38 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 18.06.1493 r.

Autor/Wystawca: Jan Olbracht, król Polski ...

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów we Wronkach

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Jan Olbracht, król Polski ... potwierdza dominikanom we Wronkach i transumuje następujące dokumenty: 1. księcia Przemysła II d.d. Poznań 21 XI 1279; 2. księcia Przemysła II d.d. Kalisz 13 XII 1280

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Wymienieni świadkowie: Jan Swidwa z Szamotuł – wojewoda kaliski; Mikołaj z Tuczna, wojewoda łęczycki i starosta generalny Wielkopolski ... wojewoda włocławski (inowrocławski); Jan z Ostroroga – kasztelan poznański; Andrzej z Szamotuł – kasztelan kaliski; Sędziwoj z Czarnkowa – kasztelan gnieźnieński;Ambroży ... kasztelan tarnowski; inni wiarygodni.

Uwagi:

Lista świadków niepełna z powodu ubytku tekstu. Dawne sygnatury: 82; 57 w XVII w.; C. 13 b I. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1466 5/C01