Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Wronki (Zwiastowanie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów we Wronkach, 19.04.1667 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:38 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:38 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 19.04.1667 r.

Autor/Wystawca: Dobrzelewski Wojciech, doktor obojga praw, archidiakon poznański i wikariusz generalny poznański

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów we Wronkach

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Wojciech Dobrzelewski, doktor obojga praw, archidiakon poznański i wikariusz generalny poznański, zabrania Andrzejowi Kędzierzyńskiemu i dominikanom wronieckim pochować ciało żony Kędzierzyńskiego w kościele dominikanów we Wronkach pod karą pieniężną ekskomuniki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Podpis.

Uwagi:

Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1466 8/C01