Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Wronki (Zwiastowanie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów we Wronkach, 10.10.1767 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:38 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:38 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 10.10.1767 r.

Autor/Wystawca: de Boxadors Jan Tomasz, brat, profesor teologii i magister generalny dominikanów

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów we Wronkach

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Brat Jan Tomasz de Boxadors, profesor teologii i magister generalny dominikanów oznajmia bratu Florianowi Schiffnerowi, dominikaninowi z Wronek, że po zgodnie brata Andrzeja Kupkiewcza powołuje go na stanowisko kaznodziei generalnego

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć wystawcy.

Uwagi:

Dawne sygnatury: 41 – in verso; C. 13 b II. Opracował Rafał Witkowski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1466 10/OR01