Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Ordo divini officii cisterciensium / Rituale cisterciensium, 1. połowa XIII w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Adam Poznański

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1. połowa XIII w.

Kopista: Mathaeus Gygans de Dresden (część)

Regestr/Tytuł ujednolicony: Ordo divini officii cisterciensium / Rituale cisterciensium

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. IIr Reconciliatio pallarum, corporalium et vestium sacrarum post lotionem. k. 1r – 2r Commemorationes sanctorum communes. k. 3r Rituale fuer die Laudes et Vesperae sanctorum. k. 3r Versus hexam. k. 3v Benedictiones super lectiones festivis et ferialibus diebus. k. 3v Versus: Flos est dum candet ablato germine fructus. k. 4r – 9v Calendarium (scriptum per fratrem Matheum Gygantem de Dresden). k. 10r – 12v De corpore Christi capitulum ad vesperas et leccio et per octavam. k. 13r – 47v Proprium de tempore. k. 48r – 76r Proprium de sanctis. k. 76r – 83v Commune de sanctis. k. 84r – 116v Benedictiones.

Ilość części składowych: 12

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: I Q 178

Mikrofilm: Mf. 10559