Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Agenda cisterciensium, 2. połowa XIV w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Adam Poznański

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XIV w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Agenda cisterciensium

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 1r - 3r Exorcismi. k. 3v – 22v Collectae ex proprio de tempore cum versiculis. k. 23r – 37v Collectae ex proprio de sanctis cum versiculis. k. 37v – 42r Collectae ex communi de sanctis cum versiculis. k. 42r – 44v Litania omnium sanctorum sextis feriis. k. 45r - 49r Hymnarius de tempore. k. 49r – 58v Collectae diversae cum versiculis. k. 58v - 60v Litania omnium sanctorum. k. 60v – 77v Collectae diversae cum versiculis. k. 77v – 78r Benedictio ignis. k. 78r Agios o theos. k. 78v Adnotatio de contencio magna inter polonum et teutonicum. k. 79r – 86r Calendarium. k. 86v – 87r Collectae ex communi sanctorum. k. 87r - 88r Collectae ex proprio sanctorum. k. 88r – 89v Quomodo officia dominicalia ante adventum domini sint celebranda. k. 89r Collectae in festo Corporis Christi. k. 89v – 91r: Collectae in visitatione beatae Virginis.

Ilość części składowych: 18

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: I Q 206

Mikrofilm: Mf. 1805

Źródła opracowań (w tym bibliografia)