Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Miscellanea, 2. połowa XIII w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Ałła Brzozowska

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XIII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Miscellanea

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 1v-58r Guido Porretanus (de la Porrée) OCist kard., Liber de doctrina cordis. k. 58v-82v Caesarius z Heisterbach OCist, Dialogus miraculorum (exempla). k. 82v-95v Komentarz do hymnu Ave maris stella. k. 95v-131v Conradus de Saxonia (Holzinger) OFM (†1279), Speculum Beatae Mariae Virginis. k. 131r-134v Tractatus de arra anime. k. 135r-136r Bernardus OCist, Planctus seu granum devotionis. k. 136rv Ps. Bernardus OCist., Iubilus de nomine Iesu. k. 136r-138r Publilius Syrus, Sententiae. k. 138r-139r Auctoritates. Sententiae philosophorum. k. 139r-144r Exordia epistolarum. k. 144v-146v Tractatus de hiis, quibus communionem sumere et quibus non licet. k. 146v Bernardus. Stat Jesus ante presidem inclinato capite. k. 146v Versus de VII penis.

Ilość części składowych: 13

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: I Q 108

Mikrofilm: Mf. 3539