Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Agenda Cisterciensium, 2. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Adam Poznański

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XVIII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Agenda Cisterciensium

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 1r-7v Ordo baptismi parvulorum. k. 8r-10r De Benedictione Mulieris post Partum seu introductione puerperas. k. 10v-14v Ritus celebrandi matrimonium. k. 15r-17v Modus introducendi mulierem in Ecclesiam post primas nuptias. k. 18r-22v Ordo ministrandi sacramentum extremeae uctionis. k. 23r-25r Ordo exequiarum brevis k. 25r-32v Ordo sepeliendi parvulos k. 33r-34r De officio faciendo in exequiis absente corpore defuncti et in die tertio, septimo, trigesimo et anniversario. k. 34v-37r De communione infirmorum.

Ilość części składowych: 9

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel; k. 1r, 20r, 37r – pieczęcie Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; k. 1r – pieczęć BUWr.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Uwagi:

Oprócz języka głównego również: niemiecki.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: I Q 210

Mikrofilm: Mf 20960