Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Lectionarium - pars aestiva, 2. połowa XIV w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Adam Poznański

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XIV w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Lectionarium - pars aestiva

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 1v-2r Expositio hymnorum. k. 2v-8r Calendarium. k. 8v-9v Collectae de communi sanctorum. k. 9v-11r Collectae diversae de proprio sanctorum. k. 11v Tabula lectionum de proprio sanctorum. k. 12r Tabula: quando antiphone historiarum incipiantur. k. 12v Exorcismus salis et aquae. k. 13r Officium de beata virgine. Collectae de divisione apostolorum. k. 13r-93r Capitula, Responsoria, Collectae et Lectiones de tempore a vigilia Pasche usque ad dominicam XXV post Pentecosten. k. 93v-122r Lectiones de tempore a dominica I. usque ad dom. XXV post Pentecosten. k. 122r-239v Capitula, Responsoria, Collectae et Lectiones de proprio sanctorum a festo Pasche usque ad adventum domini. k. 239v-274r Lectiones de communi sanctorum. k. 274r-278r Lectiones diversae. k. 278r-287r Hymni. k. 287r Versus memoriales. k. 287v-288r Hymnus: Ut queant laxis. k. 288r-288v Lectiones.

Ilość części składowych: 17

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: k. 2r – Liber B.V. Mariae in Lubens; Buesching-Zettel; k. 1r, 100r, 288v – pieczęcie Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; k. 1r - BUWr, 288v.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: I Q 257

Mikrofilm: Mf 1271