Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Summula de Summa Raimundi, 2. połowa XV w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Adam Poznański

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XV w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Summula de Summa Raimundi

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 1r-218r Summula de Summa Raimundi. k. 218r-218v Caput de collectis. k. 219r-225v Confessionis et absolutionis formula. k. 226r Servicia pyctanciarii. k. 226v-227r Meyn alter libisten das ist d'applass de heyligis ordinis [...] k. 227v-228v Benedictiones variae. k. 231v-232r Versus memoriales. k. -237v Calendarium.

Ilość części składowych: 8

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: k. 1r – Liber B. V. Mariae in Lubens; Buesching-Zettel; k. 1r – pieczęcie Königliche und Universitätsbibliothek Breslau.; k. 1r, 273r – pieczęcie BUWr.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Uwagi:

Oprócz języka głównego również: niemiecki.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: II Q 32

Mikrofilm: Mf 8557