Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Joannes Kirschberger, Veneratio Patris Philemonis Klein OFM (fabula scaenica), 2. połowa XVII w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Adam Poznański

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XVII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Joannes Kirschberger, Veneratio Patris Philemonis Klein OFM (fabula scaenica)

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 1r-20r Joannes Kirschberger, Veneratio Patris Philemonis Klein OFM (fabula scaenica) k. 1r – titulus: Pia Patris ac Fidelis Amici Veneratio [...] Patris Philemonis Klein Sac. Ord. Min. Sancti Francisci Reformatorum Praedicatoris [...] a Juventute Gymnasii Leobschicensis; k. 1v – Argumentum; k. 1v-2r – Personae Agentes; k. 2v-3v Praefatio; k. 3v-6r Numerus I; k. 6r-v Numerus II; k. 7r-8v Numerus III; k. 9r-12r Numerus IV; k. 12r-14r Numerus V; k. 14r-15v Numerus VI; k. 15v-17r Symbolum I-VIII; k. 17r-18v Allusio metrica; 18v-20r Numerus VII. Sygnatura ta obejmuje także 4 jednostki stanowiące nioprawione składki lub luźnie karty: Sybillae Weissagung von dem Messia, Unserm Heylande, der welt geferlichen übelstande und zukünftigen Antechrist... (1 składka – 10 k. w j. łac. i niem.; k. 10v pusta). Phoenix Redivivus sive Gratulatio felicis Natalis [...] Domino Carolo Francisco Neander a Petersheydan [...] Episcopo Nicopolitano Cathedralis Ecclesiae Wratislaviensis... (1 składka – 6 k. w j. łac.; k. 1r-v puste). Manuale geometriae germanicum (na k. 1r nota informuająca o źródle: ms. Wien Nat. Bibl. 3059; 12 luźnych kart w j. niem.). Guillermus de Morbeta, Ars geometriae (1 luźna karta w j. łac.).

Ilość części składowych: 5

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: k. 1r, 20r – pieczęcie Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; k. 1r, 20r – pieczęcie BUWr.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Uwagi:

Oprócz języka głównego również: niemiecki.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: IV Q 106e

Mikrofilm: brak