Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Lectiones de corpore Christi/ Lectionum delectus monasterii Lubensis, 1. połowa XVII w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Ałła Brzozowska

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1. połowa XVII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Lectiones de corpore Christi/ Lectionum delectus monasterii Lubensis

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 1r-11v Historia de corpore Christi; k. 11v-22r Historia visitationis B. Mariae; k. 22r-29r Officium B. Hedwigis; k. 29r S. Stanislai episcopi et confessoris; k. 29v S. Adalberti episcopi et martyris; k. 30r S. Wenceslai martyris; k. 31r-116v Breve directorium officii secundum ordinis Cisterciensis usum [celebrandi authoritate reverendissimi domini domini Cisterciensis aeditum Nanceii in aedibus clari loci per Johannem Savine typographum anno 1610].

Ilość części składowych: 7

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel; 1r, 100v, 116v – pieczęcie Königliche und Universitatsbibliothek Breslau; IIIr, nienumerowana karta na końcu 1v – pieczęcie Bibl. Univ. Wratisl.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: I O 109