Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Teichert Arnoldus, Historia domestica Lubensis ... conscripta a reverendo P. Arnoldo professo Lubensi p.t. ss. theologiae professore., 2. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Ałła Brzozowska

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XVIII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Teichert Arnoldus, Historia domestica Lubensis ... conscripta a reverendo P. Arnoldo professo Lubensi p.t. ss. theologiae professore.

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel; s. IIr, s. 100 – pieczęcie Königliche und Universitatsbibliothek Breslau; IIr – pieczęcie Bibl. Univ. Wratisl.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Uwagi:

Rękopis powstał najprawdopodobniej w latach 1759-1784

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: IV F 209

Mikrofilm: Mf. 2968