Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Agenda Cisterciensium, XV wiek

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Ałła Brzozowska

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: XV wiek

Regestr/Tytuł ujednolicony: Agenda Cisterciensium

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel; k. IIr – Hunc libellum legavit michi Nicolao Arnoldi dominus Johannes Tinschman canonicus. Niżej - Hoc libello donavit me frater Franciscus Welti perpetue amicicie ergo. Anno christianae erae 1565 in vigilia domini Augustini; k. 1r – Coenobii Lubensis Sat. Ord. Cisterciensis!; k. Ir, IIr, 1r, 64v – pieczęcie Königliche und Universitatsbibliothek Breslau; – pieczęcie Bibl. Univ. Wratisl.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: I O 66

Mikrofilm: Mf. 1461