Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Antiphonarium cisterciense, ok. 1205

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Ałła Brzozowska

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: ok. 1205

Regestr/Tytuł ujednolicony: Antiphonarium cisterciense

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 1r-70r Proprium de tempore; k. 70v-92r Pentecoste; k. 92v-155r Proprium de sanctis; k. 155v-176r Commune sanctorum; k. 176v-179v Invitatoria; k. 179v-194v Hymnarium; k. 195r Cantica.

Ilość części składowych: 7

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel; k. Iv - stara nota własnościowa z ok. 1205 Liber sancte Marie Virg in Lubens; k. Iv, 1, 100, 195v – pieczęcie Königliche und Universitatsbibliothek Breslau.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: I F 399

Mikrofilm: Mf. 1026