Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Stewer Rachttung der Beeden Fürstenthümber Schweidnitz und Jauer Rittershafften Auf das 1685 Jahr (księga rachunkowa ksiąstw świdnickiego i jaworskiego za rok 1685), 2. połowa XVII w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Ałła Brzozowska

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XVII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Stewer Rachttung der Beeden Fürstenthümber Schweidnitz und Jauer Rittershafften Auf das 1685 Jahr (księga rachunkowa ksiąstw świdnickiego i jaworskiego za rok 1685)

Język: niemiecki

Zawartość kolekcji: s. 1,3 karta tytułowa; s. 4 spis treści; s. 5-24 Erstlichen. Das hat einkommen sollen; s. 25-65 Was hat einkommen sollen einkommen ist; s. 66-335 Was Anno 1685 ist Ausgegeben worden; s. 336 Restanten

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel; s. 2 – pieczęć Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Uwagi:

Rękopis powstał najprawdopodobniej ok. 1686 r.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: IV F 139b, t. II