Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Gottfried Ferdinand von Buckisch und Löwenfels, Schlesischer Religions Acten. I Theil, XVIII wiek

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Adam Poznański

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: XVIII wiek

Regestr/Tytuł ujednolicony: Gottfried Ferdinand von Buckisch und Löwenfels, Schlesischer Religions Acten. I Theil

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 11r-11v Karta tytułowa; k. 12r – 13v Einführung (opis wszystkich tomów); k. 14r- 119v Index; s. 1-956 Capita 1-16 (lata 1517-1607)

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel; k. 11r, s. 100, 955,956 – pieczęć Königliche und Universitätsbibliothek Breslau (okrągła); k. 11v, s. 955, 956 – pieczęć BUWr

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Uwagi:

Oprócz języka głównego również: niemiecki.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: IV F 259 t. I

Mikrofilm: Mf. 7265