Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Bernadrus Rosa SOCist, Calendarium poeticum de Sanctis, 1626 r.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Adam Poznański

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1626 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bernadrus Rosa SOCist, Calendarium poeticum de Sanctis

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 1r karta tytułowa: Calendarium poeticum de Sanctis in singulos anni dies compositum a Fr. Melchiore Bernardo Rosa Conventuali Lubensi S. Ordinis Cisterciensis. Anno salutis humanae 1626; k. 2r-7v Index sanctorum secundum dies anni; k. 9r-138r Calendarium; k. 138v-142r Cathalogus – index alphabeticus sanctorum; k. 142v-143r Appendix de Sanctis

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: k. 1r – Coenobii B.M.V. in Lubens Ordinis Cisterciensis; Buesching-Zettel; k. – pieczęć Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; k. 1v, 143r – pieczęć BUWr

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: IV Q 153

Mikrofilm: Mf. 20950