Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Collectanea varia – notatki sporządzone na Uniwersytecie w Wittenberdze, 2. połowa XVI w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Adam Poznański

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XVI w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Collectanea varia – notatki sporządzone na Uniwersytecie w Wittenberdze

Język: łacina

Zawartość kolekcji: s. 1-124 Ćwiczenia retoryczne w j. gr., łac. i niem. (s. 8-24 Quintum caput progymnasmatum confutatio sive destructio; Caput VI progymnasmatum 25-61; caput VIII progymnasmatum s. 61-123; adnotatio: De christo 124) s. 125-127 Tekst mianowania Paula Crelliusa oraz Caspara Eberharda na profesorów teologii Uniwersytetu w Wittenberdze (6 VII 1574). s. 128 Adnotationes theologicae (De Origenica S. Bibliorum distinctione). s. 137-139 Caspar Peucer, De cometa. s. 140-142 Epigramma de nova stella que hisce noctibus ad finem LXXII anni supra CIƆ IƆ Conspecta est δωδεκα in dextra humero Cassiopes. s. 143 Paulus Eber, Precatio pro novi anni initio. s. 144-147 Versus de temperamentis. s. 148-149 M. Balthasarus Klein, Aliud epigramma de nova stella. s. 150-151 Somnium Abdiae Praetorii. s. 152-155 Wspomnienie Abdiasa Praetoriusa oraz Johannesa Pfeffingera przez rektora Uniwersytetu w Wittenberdze Johannesa Comesa. s. 156 Philippus Melanchton, De Monasterio Portensi (Pforta)[gr.]. s. 157 Adnotatio historica de Monasterio Portensi (Pforta). s. 158 Adnotationes Philologicae. s. 159-161 Inscriptio Arcis ab illustrissimo principe Augusto, Duce et Electore Saxoniae. s. 162-184, 189-196 Excerpta ex operibus variis. s. 209-216 Excerpta ex auctoribus antiquis Graecis et Latinis. s. 217-232 Commentationes Germanice in versus antiquos (Niemieckie komentarze do antycznej poezji). s. 233-266 Adhortatio ad virtutem. s. 267 Horatius, Carmen I 22 (tłum. na j. niem.) s. 268-275 Adnotationes philologicae. s. 277-284 Adnotationes historicae (notatki dotyczące elektorów saskich). s. 288-289 Gamelion (grecka pieśń weselna). s. 290-302 Excerpta ex auctoribus antiquis. s. 302-314 Exemplum assertionis sive confirmationis contra Epicuraeos et Saducaeos. s. 315-340 Scipio Carteromachus Pistoriensis, De laudibus Graecarum literarum. s. 341-343 Apophtegmata, Proverbia, Iudicia et Facetiae M. Lutheri et Ph. Melanchtonis.

Ilość części składowych: 26

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Buesching-Zettel; k. IIr – pieczęć Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; s. 3, 340 – pieczęć BUWr

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Uwagi:

Oprócz języka głównego również: niemiecki, greka.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: IV O 47

Mikrofilm: Mf. 40174