Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Agenda Cisterciensium et Missae diversae, 1. połowa XV w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Adam Poznański

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1. połowa XV w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Agenda Cisterciensium et Missae diversae

Język: łacina

Zawartość kolekcji: k. 1r-24r Benedictiones. k. 25v-96v Missae diversae. k. 97r-v Adnotationes historicae.

Ilość części składowych: 3

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: k. 1r – Coenobii B.M.V. in Lubens Ord. Cisterc.; Buesching-Zettel; k. Ir.; k. Iv, 1r, 96v, 97v – pieczęć Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; k. 1r, 97v – pieczęć BUWr

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: I D 12

Mikrofilm: Mf. 1422

Źródła opracowań (w tym bibliografia)