Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Antiphonarium cum Hymnis pro festis Corporis Christi et Visitationis Beatae Mariae Virginis, 1590 r.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Ałła Brzozowska

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1590 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Antiphonarium cum Hymnis pro festis Corporis Christi et Visitationis Beatae Mariae Virginis

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: k. 1rv – Reverendo in Christo patri et domino, domino Hieronymo eius nominis primo abbati B. Marie in Lubens domino suo gratioso, multos annos vivere et valere. [...] Eccleasia mea postridie Bernardi Sanctissimi patris nostri anno 1590. RPV. obsequen. Fr. Matthaeus; Ir, 42v – pieczęcie Königliche und Universitatsbibliothek Breslau; Iv, 42v – pieczęcie Bibl. Univ. Wratisl.; Buesching-Zettel.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: I F 426

Mikrofilm: Mf. 20953