Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Nivardus Senftleben, Anagrammata, 1688 r.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Ałła Brzozowska

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1688 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Nivardus Senftleben, Anagrammata

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. k. 1r-22v Honori et Amori Reverendissimi Perillustrissimi ac Amplissimi Domini Domini Ioannis IX Sac. Cist. Ord. Ducal. Coenobij Lubensis D. Provid. Abbatis Eccl. Colleg. ad S. Joannem Lignitij Praepositi Perpetui nec non Celeberis Monasterij Trebnicensis Sancti Mon. Patris Impediati ac Visitatoris Ordinarij et etc. Anno Christiano M. DC.LXXXVIII, D.D.

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: k. 2v F.N.S. PL., d.i. Nivardus Senftleben; k. 3r – Joannes ducalis monasterii Lubensis praelatus. Anagr. I: Incolae Lubenses et prior annulus sit iis Adamas; k. 1r, 2r, 22r – pieczęcie Königliche und Universitatsbibliothek Breslau; k. 1r – pieczęcie Bibl. Univ. Wratisl.; Buesching-Zettel.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: IV F 210

Mikrofilm: Mf. 19943