Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Acta Ersterer Instanz und dess leuterungss Processus Zwischen Den Fuerstl. Stifft Leubuss undt Ihro Fuerst. Gnad. dem Herzoge zu Ligniz Brig und Wohlaw in puncto dess dem Fuerstl. Stiffts leubuss competirenden Juris Patronatus und Kirchen Versorgs mit Einem Catholischen Pfarrer bey der Kirchen zu Heyderssdorff, 2. połowa XVII w.

Wprowadzono: 19.03.2015 09:39 | Ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:41 | Autor opisu: Ałła Brzozowska

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XVII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Acta Ersterer Instanz und dess leuterungss Processus Zwischen Den Fuerstl. Stifft Leubuss undt Ihro Fuerst. Gnad. dem Herzoge zu Ligniz Brig und Wohlaw in puncto dess dem Fuerstl. Stiffts leubuss competirenden Juris Patronatus und Kirchen Versorgs mit Einem Catholischen Pfarrer bey der Kirchen zu Heyderssdorff

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: k. 1r, 253v – pieczęcie Bibl. Univ. Wratisl.; Buesching-Zettel.

Losy po kasacie: Königliche und Universitätsbibliothek Breslau; Staats- und Universitätsbibliothek Breslau; BUWr

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: IV F 211

Mikrofilm: Mf. 19955