Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lwów (św. Andrzej ap.), Książę Dymitr Jerzy Korybut Wiśniowiecki w 1650 r. rozkazuje Grzegorzowi Ważyńskiemu wypłacić bernardynom lwowskim 1000 złp legowanych testamentem jego sługi Ciszewskiego, wołami, miodami, zbożem lub czymkolwiek , 02.08.1650 r.

Wprowadzono: 24.03.2015 17:46 | Ost. aktualizacja: 21.05.2015 16:11 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 02.08.1650 r.

Autor/Wystawca: Wiśniowiecki Dymitr Jerzy Korybut

Regestr/Tytuł ujednolicony: Książę Dymitr Jerzy Korybut Wiśniowiecki w 1650 r. rozkazuje Grzegorzowi Ważyńskiemu wypłacić bernardynom lwowskim 1000 złp legowanych testamentem jego sługi Ciszewskiego, wołami, miodami, zbożem lub czymkolwiek

Miejsce wystawienia/wydania: Lwów

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: Od 1943 r. archiwalia prowincji ruskiej i galicyjskiej były systematycznie przewożone ze Lwowa do APBer. Kraków.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Prowincji Bernardynów w Krakowie

Sygnatura obecna: APBK, dok. Nr 191