Akt / Dokument / Rękopis:
Pijarzy, Radom (św. Marcina), Skrypty szkolne z retoryki, 1612 r.

Wprowadzono: 08.04.2015 10:49 | Ost. aktualizacja: 08.04.2015 10:49 | Autor opisu: Dorota Rejman

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1612 r.

Autor/Wystawca: Gordian Protaszewicz

Kopista: Andrzej Budziński.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Skrypty szkolne z retoryki

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. Commentarius in IV Libros Rhetoricorum M. T. Cic[eronis] […] a R[ever]endo Magistro Gordiano Protaszewicz tunc in Almae Academia Vilnensi professore scriptus per me Andream Budziński studiosum Rhetorices Anno Domini MDCXII finitus.; 2. Normae sive Regulae exercitiorum nonnullorum Rhetoricae.

Ilość części składowych: 2

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: "Hunc donavit Nicolaus Radomowski curatus Teleszensi Bibliothecae Radomiensi Collegii Scholarum Piarum"

Losy po kasacie: przeszedł na własność biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Uwagi:

Na grzbiecie naklejka: 97. Na oprawie tłoczenie IHS i napis Reth. Lib. And. Bvd. A. D. 1619; Więcej informacji o jednostce zob. Wójcik W., Cenniejsze rękopisy Biblioteki Seminarium duchownego w Sandomierzu, [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 4, Lublin 1962, s. 259-330.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Sygnatura obecna: Ł 1712